Wróć do listy

Rady w zakresie emocji dzieci

Prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci kształtuje się przede wszystkim pod wpływem środowiska rodzinnego. Dziecko, którego potrzeby są zaspokajane, które wychowywane jest w atmosferze spokoju, rodzinnego poszanowania praw członków rodziny zachowuje równowagę emocjonalną i uczuciową. Otaczający świat nie jest dla niego zagrażający.
 
Aby dziecko nauczyło się kontrolować własne emocje, nabrało pewności siebie należałoby wprowadzić zasady i reguły, które stworzą w dziecku poczucie bezpieczeństwa i poczucie wewnętrznej mocy:
 • Ustalić z dzieckiem jasne zasady postępowania, jego przywileje, ale i obowiązki, których należy
      konsekwentnie przestrzegać, aby powstrzymać zachowania agresywne.
 • Dostrzegać każdy najmniejszy nawet postęp. Dobre słowo, pochwała budzi wiarę w swoje
      własne możliwości, podnosi status dziecka na tle rodziny.
 • Stwarzać dziecku okazje do planowania aktywności. Należy mobilizować dziecko do wykonywania prac domowych,
      aktywności ruchowej by nie stworzyć w dziecku poczucia znudzenia.
 • Zainteresować dziecko nauką, książką, kolorowanką, nie zawstydzać dziecka w przypadku chociażby
      najmniejszego niepowodzenia.
 • Trzeba dawać przykład nieagresywnego zachowania wobec ludzi, czy zwierząt. Nie wzmacniać agresji u dziecka.
      Wyraźnie wzmacniać inne sposoby reagowania. Agresja zawsze powinna pozostać bez sukcesu i prowadzić do
      przykrości. Dziecko zachowujące się agresywnie podczas zabawy można z niej wycofać, pozbawiając je
      przyjemności.
 • Uczyć dzieci porozumiewania się bez bicia. Zakazywać dzieciom śmiać się z innych, zwracając uwagę,
      że takie zachowanie może ich ranić.
 • Nauczyć dzieci  sposobów umożliwiających obniżenie poziomu złości, takich jak: głębokie oddychanie,
      wyobrażanie sobie jakiejś spokojnej sytuacji, czy też odległych konsekwencji zachowań.
      U młodszych dzieci powodzenie przynosi próba odwrócenia uwagi.
 • Rodzice powinni kontrolować oglądane przez dzieci bajki. Filmy i programy telewizyjne, gry komputerowe,
      ze względu na duża zawartość w nich przemocy.
 • W domu rodzinnym należy rozmawiać dużo z dzieckiem. Demokratyczna sytuacja domowa, wyrozumiała postawa
      rodziców dają możliwość otwartego wyrażania gniewu w formie aprobowanej przez społeczeństwo.