Wróć do listy

Jak stworzyć u dziecka poczucie bezpieczeństwa

Dlaczego należy dzieciom wytyczać granice?
 
Granice pomagają dzieciom w odkrywaniu świata. Dają odpowiedź na pytania: Co jest w porządku, a co nie. Kto tu naprawdę dowodzi. Jak daleko mogę się posunąć. Co się wydarzy jeśli posunę się za daleko.

Granicę określają ścieżkę akceptowanych zachowań. Jeśli granice są jasno określone i niezmienne, dzieciom łatwiej jest poznać ścieżkę i nią podążać.

Granice określają związki miedzy ludźmi. Informacje zebrane przez dzieci w doświadczaniu granic pozwalają im odkryć, jaką mają siłę w relacjach z dorosłymi i w jakim stopniu kontrolują sytuację.

Granice wspomagają rozwój dziecka. Dają informację dzieciom i rodzicom z czym sobie dzieci radzą, a z czym jeszcze nie.

Granice dają poczucie bezpieczeństwa. Dzieci chcą, aby ich rodzice byli w rzeczywistości rodzicami, oczekują aby wytyczali oni jasne i stabilne granice. Liczą na to, aby wytyczając im granice dali silny przekaz: Jestem twoim rodzicem. Jestem silny i odpowiedzialny. Możesz liczyć na to, że poprowadzę cię we właściwym kierunku.

Wytyczanie granic musi być procesem dynamicznym. Dzieci rosną i zmieniają się, potrzebują możliwości poznawania świata i ćwiczenia posiadanych umiejętności. Rodzice muszą więc wytyczać takie granice, aby wspierać naturalny rozwój dziecka. Muszą dostosować granice i stopniowo poszerzać z uwzględnieniem gotowości dziecka do przyjęcia na siebie zwiększonej odpowiedzialności i wolności.
 
GRANICE POWINNY BYĆ NA TYLE MOCNE, ABY UKIERUNKOWYWAĆ BADANIA DZIECKA, A JEDNOCZEŚNIE NA TYLE ELASTYCZNE, ABY UMOŻLIWIĆ IM ROZWÓJ I ZMIANY.