EDUKACJA

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców...
czytaj więcej
Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy...
czytaj więcej
Logopedia

Logopedia

Terapia logopedyczna ma charakter zajęć indywidualnych...
czytaj więcej
Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest przede wszystkim ogólna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci...
czytaj więcej
Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne...
czytaj więcej
Arteterapia

Arteterapia

Przeznaczona szczególnie dla dzieci z problemami z radzeniem sobie z emocjami...
czytaj więcej
Muzykoterapia

Muzykoterapia

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką...
czytaj więcej
Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to obszar praktyki klinicznej i pedagogiczne...
czytaj więcej
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Celem jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia...
czytaj więcej
Nauczanie funkcjonalne

Nauczanie funkcjonalne

Opiera się na opanowaniu przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym...
czytaj więcej
Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy z niedyrektywną terapią zabawową...
czytaj więcej
Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi...
czytaj więcej
Dogoterapia

Dogoterapia

wemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem...
czytaj więcej